Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Aktuality

30. 5. 2015 | Výstava Iluze vrnění a Paradivadlo: Afrika Duša(n)

3. červen—30. červenec 2015

Iluze vrnění

Výstava obrazů Johany Vlčkové a Barbory Horové, spolu i bez sebe tvořících, mladých, potencionálních umělkyň. Kterým spontánnost situace zabránila k hlubšímu vylíčení děl. Představuje sbírku maleb zaměřených na figuru/výraz, linorytové tisky, kresby, koncept a fotku. Nápadně prezentující ikonu myši, reálného tvora a múzu velké části tvorby.

Johana Vlčková
Studentka Střední školy umění a designu, stylu a módy v Brně, končící poslední ročník se zaměřením na oděv. Kromě oděvu se věnuje okrajově malbě. V předchozích letech se její tvorba pohybovala zejména v tématech - člověk/zvíře, lidská nadřazenost a lhostejnost. Nynější tvorba je odlehčenější, poukazující pouze na kontakt zvířete a lidské osoby, popř. jen figury.

Barbora Horová
Vystudovala střední uměleckou školu, oborově zaměřenou na ilustraci v Brně. Věnuje se kresbě, malbě, linorytu, komiksu a ilustraci. Je ovlivněna tématikou cirkusu, kterému se i věnuje. Její díla jsou hravá, vtipná a originální.

 

Vernisáž proběhne ve středu 3.6. 2015 v 17:00 v Galerii U Mloka.

 


24. červen 2015 18:00

Paradivadlo: Afrika Duša(n)

Jedná se o spletité příběhy lidí, kteří se rozhodli najít Dušana, tedy cestou Afriky se dostat hlouběji k sebe-pozn(amení)ání. Divadelní kus je autorská tvorba Paradivadelníků pod autorským dohledem Magdy Jonové.

 

18. 5. 2015 | e-Lžička v šuplíku 1/2015
První letošní Lžička v šuplíku je konečně na světě. Celá Lžička vznikala v hloubi tropických pralesů, a tak nám dalo trochu práci, než jsme ji přepravili do našich luhů a hájů :-). Omlouváme se za čekání, ale vězte, že se vyplatilo. Výsledek stojí za to!

24. 3. 2015 | Výstava Jeden svět

Zveme vás na výstavu do Galerie U Mloka.

23. březen—30. březen 2015

Monika Abrhámová: Romské osady okolí Veľkých Kapušan + Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě

Vernisáž výstavy proběhne 24. 3. 2015 v 18:00 za účasti autorů.

Více informací: http://galerieumloka.p-centrum.cz/

 

 

Podporujeme a k návštěvě doporučujeme!

22. 12. 2014 | e-Lžička v šuplíku 2/2014
Druhá letošní Lžička je předvánoční. Užijte si čtení a napište nám, jak se vám líbila. Krásné Vánoce přeje redakce.

24. 11. 2014 | Lžička v šuplíku zve na konferenci

Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na studentskou lingvistickou konferenci s názvem

Řekni, co máš na jazyku.

Konference proběhne dne 2. prosince 2014 od 9.45 v učebně č. 1.40 (MMU, FF, zadní trakt).

Příspěvky budou vycházet z úspěšně obhájených diplomových prací na KBH. Tematické spektrum je široké, zahrnuje synchronní i diachronní oblast.

Program:

1) Magda Kurdíková: Abreviačně-kompoziční výrazy v současném českém lexiku

2) Kristýna Konečná: Produkce sémantických rysů u dětí (8‒9 let)

3) Gabriela Studená: Jména vyjadřující přináležitost ve staročeských překladech bible

4) Pavlína Kašpárková: Morfonologické alternace v současném českém jazyce přestávka

5) Gabriela Formánková: Staroslověnština jako součást uměleckého díla

6) Michaela Kopečková: Mluvní vzory v televizním zpravodajství (analýza 2014)

7) Kristýna Bajerová: Paralely jazyka a DNA v pojetí Romana Jakobsona

8) Adéla Hanová: Morfologické značkování českých korpusů ‒ komparace

 

19. 11. 2014 | Lžička v šuplíku doporučuje
Znáte časopis Partonyma? Redakce Lžičky v šuplíku doporučuje prolistovat!

 

21. 5. 2014 | e-Lžička v šuplíku 1/2014
První Lžička roku 2014 nám trvala déle, než je obvyklé. Zato je tentokrát netradičně nabitá prózou. A je detektivní. Prolistujte si ji a napište nám, jak se vám líbí. Hezké počtení!

 

14. 1. 2014 | Rozhovor s Václavem Koubkem
 

Našim internetovým čtenářům přinášíme krátký rozhovor s písničkářem, harmonikářem, hercem či spisovatelem Václavem Koubkem.

 

Můj život nebyla nuda

Na začátku devadesátých let jste natočil písničkový recitál Šaty šupáka, co vás vedlo zrovna k takovéto tematice?

Od osmdesátého roku, co hraji po klubech, se poprvé naskytla možnost prezentovat svůj koncert v tehdá ještě nezávislé veřejnoprávní televizi. Téma posledních ve společnosti mě vždycky zajímalo, neboť podle posledních, ne prvních, se měří stav země.  


Za svůj život jste se věnoval spoustě zajímavých činností či povolání, jako například pastevectví nebo mořeplavectví, jste taky písničkář, harmonikář, spisovatel, herec a režisér. V které roli (ať už životní nebo herecké) a v kterém zaměstnání se cítíte nebo jste se cítil nejlépe a proč?

Právě ono hledání, svoboda rozhodnutí a nacházení inspirace a osobních hranic je poezií. Víc než báseň psaná je báseň žitá.  


Vyučil jste se tiskařem – využil jste později nějak tento obor ve svém životě, a jak vzpomínáte na studentská léta?

Vyučil jsem se, kam mě otec nasměroval. Vidím to i na svém synovi, že ještě v osmnácti nemá jasno. Chlapi se vyhraní až po dvacítce a je důležité to v sobě včas najít a třeba i změnit směr, neboť v oboru, který vás nebaví, nic nedokážete. Studentská léta jsem stále organizoval večírky a to mi zůstalo dodnes :-).  


Máte nějaké oblíbené místo, kde rád o samotě tvoříte? Kde nacházíte inspiraci?

Momentálně se zavírám do svého Vesnického klubu v Chotěmicích, který přes víkend otvírám i členům mého fanklubu www.vaclavkoubek.cz.  


Kdybyste se měl sám sebe na něco zeptat, co by to bylo, a jak byste odpověděl?

Mělo to pinožení a hledání talentu vůbec smysl? Největší úlevou je pak odpověď před šedesátkou – nemám talent, jsou tu lepší a zahraji si teď jen, když budu chtít… Ale když vidím stav některých svých vrstevníků, mohu bezpečně říct, jsem nic… Ale můj život nebyla nuda.

 

Děkujeme za rozhovor.

 

Václav Koubek (nar. 1955) vystudoval VŠ strojní v Liberci. Pracoval pro televizi, jako asistent střihu, u filmu jako asistent režie, prošel řadou divadel a zůstal u svobodného povolání. Jako herec se objevil i v Národním divadle a ve filmu. Momentálně vše sloučil do Vesnického klubu Chotěmice, odkud své písně, povídky, pohádky a připravované filmy rozesílá do klubů celé republiky. (zdroj medailonu: autorův facebookový profil, redakčně kráceno)

 

 

29. 11. 2013 | e-Lžička v šuplíku 3/2013
S mírným zpožděním, ale přece - letošní třetí Lžička v šuplíku je už v elektronické verzi dostupná na webu. Užijte si čtení a nezapomeňte nám napsat, jak se vám líbí.

 

Lžička v šuplíku doporučuje | Křest sbírky Miroslava Vepřka Moravský ZeMěPis

 

Lžička v šuplíku doporučuje | Kroky proti globální krizi - pojďte s námi

TISKOVÁ ZPRÁVA / Olomouc - Stejně jako v mnoha jiných zemích světa, i v České republice v září začínají Dny proti chudobě. Kampaň probíhá na desítkách míst po celé ČR a je organizována platformou Česko proti chudobě. Ta sdružuje bezmála šedesát organizací zaměřujících se na rozvojovou pomoc, vzdělávání, genderovou problematiku, životní prostředí i problémy mezinárodního obchodu a oddlužení.

V Olomouci si kampaň vzala na starost oraganizace ARPOK, která prostřednictvím široké škály akcí jednak poukáže na konkrétní problémy zemí postižených chudobou, jednak představí možnosti, jak lze situaci řešit. Připraveno je promítání filmů, výstava, beseda, jamování s bubeníky, dokonce i pravá mongolská jurta na Horním náměstí v Olomouci.

Mezi nejvíce problematické faktory se v dnešním světě jeví např. produkce zboží, nezřídka přesouvaná do chudých zemí s otřesnými pracovními podmínkami, což má v důsledku dalekosáhlé dopady - mimo jiné i na náš pracovní trh. Dále je třeba poukázat na paradoxní situaci, a sice že vyprodukujeme nejvíce potravin na hlavu v historii, nejsme však schopni radikálně snížit počty hladovějících. Obrovským problémem je též distribuce potravin v současném světě. Důsledky jako hladovění a podvýživa včetně dalších, souvisejících jevů jsou pak nevyhnutelným vyústěním těchto problémů, ba co hůře, jen dalším článkem nekončící spirály.

Člen koordinačního týmu Tomáš Tožička říká: "Svět je příliš malý na to, abychom si mohli myslet, že omezování práv čí bída někde jinde na nás nebudou mít žádný dopad". Cílem kampaně Česko proti chudobě je oslovit co nejširší veřejnost včetně těch, kteří nad touto problematikou jen krčí rameny či se jí odmítají zabývat. Každý z nás má možnost ovlivnit svět k lepšímu.  Každý se může zapojit do akcí směřujících k naší politické reprezentaci, k osobnostem z regionální či vysoké politiky, k lidem, kteří mohou naslouchat a pomoct situaci ze své pozice řešit. Je nezbytné situaci konečně aktivně a efektivně ŘEŠIT!

Kampaň proti chudobě podporují stovky známých osobností na celém světě jako například Antonio Banderas, Penelope Cruz či Bono Vox, u nás jsou to mezi jinými Táňa Fischerová, Ilona Švihlíková, Václav Bělohradský nebo Tomáš Ujfaluši.

 

Olomoucké kontaktní osoby:

Klára Vavračová (vavracova.klara@gmail.com): koordinátorka kampaně v Olomouci, tel.: 605 176 791image605 176 791

Dominika Bittnerová (Dominika.Bittnerova@seznam.cz): koordinátorka propagace a promítání; tel.: 731 301 626image731 301 626

Magda Kurdíková (m.kurdikova@seznam.cz): spolukoordinátorka propagace;  tel.: 728 312 560

 

Další informace včetně kalendáře akcí v jednotlivých městech jsou dostupné na internetových stránkách kampaně www.ceskoprotichudobe.cz.

 

6. 7. 2013 | e-Lžička v šuplíku 2/2013
V tento sváteční den byla výroční 10. Lžička slavnostně umístěna na náš web. Můžete se kochat :-).

 

27. 6. 2013 | Lžička v šuplíku 2/2013
Krasavice Lžička v nových šatech na vás netrpělivě čeká téměř ve všech čajovnách a kavárnách v Olomouci. Kdo by si s ní chtěl domluvit soukromou schůzku, ať dá vědět na redakční mail nebo na facebook ;).

 

30. 5. 2013 | Lžička v šuplíku hledá nové redaktory/redaktorky

Lžička v šuplíku – Občasník pro literárně-kulturní degustátory – je časopis studentek katedry bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (postupně však do redakce přibývají i externí členové nebo lidé už pracující či studující jiné obory). Vznikla během jednoho deštivého podzimního odpoledne roku 2010 u stolu pod oknem v kavárně Betánie, kde se náhodou sešlo pět studentek editorství – Renáta Svobodová, Eva Johnová, Světlana Kopřivová, Vendula Drozdová a Jana Kopečková, které se shodly na tom, že chtějí tvořit, podporovat umělce a prakticky využít svůj studijní obor. Název Lžička v šuplíku je odvozen z jedné pasáže z knihy Druhé město Michala Ajvaze: „Recitační pták umí nazpaměť národní epos Zlomená lžička a při slavnostech z něho recituje předepsané pasáže.“ Tato Lžička není zlomená, je zcela v pořádku, jen v šuplíku schovaná, stejně jako mnoho dobrých prací dosud nepublikovaných či dosud nepříliš známých autorů. Těm poskytuje prostor. Za svoji tištěnou podobu Lžička vděčí Evropskému sociálnímu fondu a katedře bohemistiky, která se rozhodla časopis podporovat.

Každé číslo má své téma, od něhož se obsah odvíjí. Ženské, mezinárodní, mystifikační, pouliční umění, kolážové, kontinuální apod. Každé je trochu jiné, v každém si redakce hraje jinak. Ale stabilně obsahuje recenze na různé cesty umění, rozhovory, básně a povídky různých autorů, ilustrace a výtvarnou přílohu. Některé rubriky se obměňují. Většinou také spolu s každým číslem Lžičky vychází i „malá příloha”, jako například nálepka, záložka nebo pohled korespondující s obsahem čísla.

Lžička vychází čtyřikrát do roka, na přelomu zimy a jara, jara a léta, léta a podzimu, podzimu a zimy a tak pořád dokola. Je k sehnání na distribučních místech, např. katedra bohemistiky, knihkupectví Studentcentrum, kavárna Betánie, Café 87, Kratochvíle, Ode, Café M, Vědecká knihovna, katalog Zbrojnice a snad všechny čajovny v Olomouci. Dále Ponorka a hospoda u Kuděje. Mimo Olomouc pak brněnská čajovna Skleněná louka a na požádání zasíláme kamkoliv do světa.

Lžička v šuplíku je fantomem. Před světem skrytým, hovícím si v temnotě zásuvky a čekajícím na svou chvíli. Až bude vyzdvižen na světlo světa a použit k zamíchání kávy, uždíbnutí z čokoládového dortu nebo rozbití skořápky vejce na měkko. Lžičky si v tichu a temnotě svého království vyprávějí příběhy o světě plném barev, světla a sladkosti. V tichu šuplíku vzniká nesmírné množství příběhů, slovních hrátek, maličkostí nezapomenutelných i velkolepostí zapomenutých.

Čím je časopis Lžička v šuplíku? Cestou ven ze šuplíku… polňačkou pro poezii i prózu,  vtípky a hrátky, stezkou pro recenze a reportáže, pro obrázky a fotografie. Aby lžičky našich talentů pouze nezahálely, ale prostřednictvím slov a obrazu se probojovaly k barevnému světu plnému světla a vonícímu tiskařským inkoustem.

Baví nás, když nám lidi posílají svoje texty. Baví nás poznávání inspirativních tvůrčích osobností. Při výběru toho, co otiskneme, jsme přísné, ale snažíme se být otevřené a spravedlivé. Baví nás ochutnávat a učit se, jak na to. Baví nás dýchat skrze Lžičku – vkládat do Lžičky kousky svých duší a vytvářet tak Ducha Lžičky, který má své poslání. Baví nás, když mají ze Lžičky čtenáři radost. Baví nás, že Lžička vychází v tištěné podobě – artefakt, hmatatelnost, nevirtuálnost. Baví nás, kudy si Lžička prošlapuje cesty bez našeho přičinění. „Přečtu a pošlu dál.“

Pokud bys s námi rád/a spolupracoval/a a líbí se ti naše "filosofie", ozvi se co nejdříve na e-mail lzicka.v.supliku@seznam.cz nebo na telefon 736 275 409image736 275 409 (Renáta Judita Svobodová). Těšíme se!

Lžička v šuplíku doporučuje | Dech proti noci

 

16. 3. 2013 | e-Lžička v šuplíku 1/2013

Milí čtenáři, "dětská" elektonická Lžička už je k dispozici na webu :-).

 

4. 3. 2013 | Lžička v šuplíku 1/2013

milí spříznění, nové číslo Lžičky už je v oběhu, najdete jej na distribučních místech nebo u členů redakce, pokud o něj máte zájem a chtěli byste jej dostat osobně nebo zaslat poštou, nebojte se o něj napsat buď na mail lzicka.v.supliku@seznam.cz nebo na mobil 736275409.

 

5. 1. 2013 | Lžička v šuplíku 1/2013

drazí, další číslo Lžičky bude zaměřeno na dětství, psaní o dětství, ozvěny, které v bytostech rezonují i v dospělosti, vzpomínky, to, co si pamatujeme, nedůležité detaily, jež pro nás ale dětství dokonale vystihují... taky na dětský pohled na svět, který jsme v dospělosti postupně ztratili, ale ne tak úplně, stačí jen otevřít tajné dveře a nadechnout se... své příspěvky posílejte do 13. ledna... těšíme se :-)

 

26. 12. 2012 | e-Lžička v šuplíku 4/2012

Přátelé, virtuální Lžička je už k dispozici na webu pro ty, kteří se zatím nedostali k její hmotné podobě. Kdo má stále zájem o tištěnou verzi, nechť napíše svoji poštovní adresu na e-mail lzicka.v.supliku@seznam.cz, rádi ji pošleme.

 

18. 12. 2012 | Lžička v šuplíku 4/2012

Milí, Lžička právě vyšla ;).... la la la, na některých distribučních místech už je k dispozici (Betánie, Student centrum, Kratochvíle, bohemistika UPOL, Jazz fresh café), na dalších bude snad zítra... pokud chcete Lžičku zaslat poštou, napište nám svoji poštovní adresu na e-mail lzicka.v.supliku@seznam.cz. Krásné Vánoce přeje redakce!

 

 

18. 10. 2012 | e-Lžička v šuplíku 3/2012

Přátelé, ode dneška je dostupná elektronická verze třetího čísla 2012 pro ty, k nimž se papírová Lžička nedostala...

 

08. 10. 2012 | Lžička v šuplíku 3/2012

Milí lžičkomilci, nová Lžička bude k dostání na distribučních místech od této středy. Jinak se k ní můžete dostat už zítra - v úterý 9. října na křtu básnické sbírky Povyjan Magdalény Stárkové v Kratochvíli (viz plakát níže). Kdo si chce Lžičku u nás zarezervovat, aby se k němu s jistotou dostala, ať napíše na lzicka.v.supliku@seznam.cz nebo komukoli z redakce či na facebook, pošleme, nebo dodáme osobně..

 

22. 9. 2012 | Lžička srdečně zve na křest sbírky Magdy Stárkové

 

26. 8. 2012 | Lžička hledá nové redaktory/redaktorky

Jsi kreativní, bezkonfliktní, veselý/veselá, máš rád/a literaturu a kulturu a chtěl/a bys získat praxi v oblasti redakční práce? Pobýváš, studuješ v Olomouci? Pojď mezi nás! :-) Pokud máš zájem s námi spolupracovat, napiš nám na e-mail lzicka.v.supliku@seznam.cz.

 

3. 7. 2012 | Elektronická Lžička v šuplíku 2/2012

Milovníci umění, webová Lžička v šupliku 2/2012 už je vám plně k dispozici.

 

3. 5. 2012 | Druhé číslo Lžičky v roce 2012 právě vyšlo

Milí přátelé, další číslo Lžičky právě vychází, k dispozici bude na distribučních místech zřejmě během zítřejšího odpoledne... Kdo si chce u nás Lžičku zamluvit, aby na něj ještě nějaká zbyla, nechť napíše komukoli z redakce nebo na redakční e-mail lzicka.v.supliku@seznam.cz.

 

1. 3. 2012 | Elektronická Lžička

Nejnovější číslo Lžičky si ode dneška můžete prohlédnout i tady na stránkách, bohužel bez barevné přílohy, ta se sem už totiž nevejde...

 

22. 2. 2012 | První číslo Lžičky v roce 2012 právě vyšlo!

Lžička už se směje na svět téměř na všech distribučních místech, pospěšte si pro ni, ať vám ji někdo nevyfoukne nebo místy neprofoukne, zkrátka ať se vám neztratí (její smysl... pro humor) ;)!

 

20. 2. 2012 | První číslo Lžičky v roce 2012 je v tisku!

Milí přátelé, Lžička bude k dostání na distribučních místech od této středy či čtvrtka, těšte se na výjimečné číslo plné překvapení ;)... Kdo si chce Lžičku u nás zarezervovat, aby se k němu s jistotou dostala, ať napíše na lzicka.v.supliku@seznam.cz nebo komukoli z redakce či na facebook, pošleme, nebo dodáme osobně...

 

13. 12. 2011 | Soutěž o nejoriginálnější reakci na 4. číslo

Lžička v šuplíku pořádá "soutěž o nejoriginálnější reakci na právě vydané 4. číslo", tato reakce nebo lépe tento komentář či dopis pak bude uveřejněn v pátém čísle Lžičky, své komentáře a dopisy posílejte na e-mail lzicka.v.supliku@seznam.cz :-) těšíme se!

 

8. 12. 2011 | Čtvrté číslo Lžičky právě vyšlo!

milí lžičkofilové ;), čtvrté číslo lžičky už na vás netrpělivě čeká na všech distribučních místech ;). Kdo by chtěl lžičku dostat osobně nebo poslat poštou, ať se ozve na e-mail lzicka.v.supliku@seznam.cz.

 

1. 12. 2011 | Čtvrté číslo Lžičky je v tisku!

milí přátelé, "ženská" lžička v šuplíku 4 je v tisku a měla by vyjít do konce příštího týdne, pokud si ji chcete u nás rezervovat, napište nám - dodáme buď osobně, nebo pošleme poštou.

časopis by měl být (po vydání) také dostupný v olomouci na těchto místech do doby jeho rozebrání:
univerzita palackého|ff up (katedra bohemistiky, katedra sociologie,
katedra filozofie, katedra nederlandistiky), konvikt, cyrilometodějská
teologická fakulta, přírodovědecká fakulta
knihovny|zbrojnice (knihovna up), vědecká knihovna v olomouci
kavárny|té & café kratochvíle, café betánie, café 87, kavárna õde, café sant' angelo
čajovny|čajovna assamica, čajovna wabi, dobrá čajovna, galerie u mloka
hospody|ponorka (hospoda u musea)
knihkupectví|knihkupectví studentcentrum

 

Lžička v šuplíku doporučuje | Poetickou procházku olomouckým parkem Bezručovy sady

 

3. 11. 2011 | Fotky z Kratochvilného Lžičkočtení

Fotky z Kratochvilného Lžičkočtení najdete ve fotogalerii :-).

Lžička v šuplíku doporučuje | Cirkus Cermaque

Koncert skupiny Cirkus Cermaque

úterý 8. listopadu 2011 v 19:00 hodin

Galeria U Mloka
Lafayettova 9
Olomouc
779 00
 

Lžička v šuplíku doporučuje | Dny české a mezinárodní poezie

Olomouc

úterý 22.11.2011

18:30 Žití není jen něžná vzpomínka
Pásmo autorské poezie p. J. K. Hrubého spojené s hudebním doprovodem, autogramiádou jeho nové knihy poezie. Vernisáž výstavy fotografií pí. V. Hrubé.
Knihovna města Olomouce, Jungmannova 25, 779 00 Olomouc

 

Pošli své texty do Lžičky | lzicka.v.supliku@seznam.cz

 

19. 10. 2011 | DNES VYCHÁZÍ TŘETÍ ČÍSLO LŽIČKY V ŠUPLÍKU!!!

Třetí číslo Lžičky vychází dnes 19. 10. 2011, pokřtíme ho v úterý 25. 10. 2011 na Kratochvilném Lžičkočtení.

 

14. 10. 2011 | Třetí číslo Lžičky je v tisku!

Milí čtenáři Lžičky, pokud se těšíte na třetí mezinárodní číslo Lžičky, tak se můžete těšit ještě víc, protože Lžička vyjde příští čtvrtek 20. října (pokud to vydavatelství nestihne dřív). Spolu s tímto číslem vyjdou i pohlednice s osmi obrázky jednoho litevského malíře (nechte se překvapit), tyto pohlednice budou na prodej, jedna za 10 Kč (a víc, záleží na vás), výtěžek pak půjde na fungování Lžičky v šuplíku (na přílohu do dalšího čísla). Takže jestli máte zájem, neprodleně se ozvěte na e-mail lzicka.v.supliku@seznam.cz a napiště popřípadě adresu, kam vám máme časopis zaslat, pokud chcete i pohlednici, napište taky, nějak se domluvíme ;)...

 

25. 10. 2011 | Kratochvilné Lžičkočtení

25. října se přijďte naladit (nejen) na vlnu poezie do té & café Kratochvíle v Olomouci. Kratochvilné Lžičkočtení, čtení literárně-kulturního časopisu Lžička v šuplíku spojené s křestem třetího čísla, začne neoficiálně v 19.00 poetickým workshopem, oficiální začátek autorského čtení bude ve 20.00.

Všechny příznivce poezie a Lžičky v šuplíku i náhodné zaujaté kolemjdoucí srdečně zveme ;).

Nejen, že vaše uši pohladí hebké ruce poezie (možná, že uslyšíte i nějaký příběh), ale určitě vás i příjemně pošimrá zajímavá hudba (nechte se překvapit)...

 

24. 5. 2011 | Co papírová lžička nesnědla

V podsekci u druhého čísla Lžičky v šuplíku Co papírová lžička nesnědla najdete článek Dobrovolníci na prodej, Zn. levně od Jiřího Kaláta, autora "reportáže z batohu" z prvního čísla časopisu.

 

13. 5. 2011 | DNES VYCHÁZÍ DRUHÉ ČÍSLO LŽIČKY V ŠUPLÍKU

10. 5. 2011 | Druhé číslo Lžičky je v tisku!

Milí přátelé, radujte se, Lžička je v tisku! Chcete-li, aby se k vám dostala nejen virtuálně, ale pěkně festovně papírově, neváhejte se ozvat na lžičkový mail či někomu z redakce, předáme ručně nebo poštovně. Výtisků málo :-). Nové info: časopis bude až příští týden.

 

Lžička v šuplíku doporučuje | K Mlokovi (nejen) za poezií

Ve dnech 23. 27. května 2011 se v olomoucké Galerii U Mloka již po jedenácté uskuteční Festival básníků, tentokrát s podtitulem „zápasy poetické o poetické“. Příznivci poezie se mohou těšit na pětidenní cyklus autorských čtení a další doprovodné akce. Letošní ročník se ohlásí 23. května vernisáží výstavy velkoformátových fotografií „Siluety noci“ ostravského multiumělce Davida Pillowa. Vernisáž potom doprovodí hudbou a autorským čtením sám autor společně s Janem Krestou a Radimem Hayekem. Následovat bude představení autorského divadla J.S.T.E. a D.R.E.D., které olomouckému publiku představí divadelní formou tvorbu Aglayi Veteranyi. Divadelní představení bude uvedeno v altánku v parku naproti restauraci Fontána. Jednotlivé večery poezie pak budou probíhat od úterý 24. května do pátku 27. května vždy od 18.00 nebo 19:00 hodin. Každý večer bude doprovázen hudební produkcí olomouckých i mimoolomouckých kapel. Program festivalu zakončí přehlídka slam poetry, která se bude konat v pátek 27. května od 19.00 v Bluesbaru Garch.

Pět tematicky komponovaných večerů představí rozmanité formy současné poezie od básní ovlivněných undergroundovou poetikou, přes poezii ženskou, až po vystoupení kontroverzních umělců spjatých s Olomoucí nebo slamerů. Výraznější jednotící prvek festivalu představuje důraz kladený na osobitost a jedinečnost vystupujících umělců, a to v rovině tematické, jazykové nebo zaměřením na orální přednes často spojený s hudebním či vizuálním doprovodem. Účast na letošním ročníku přislíbili mimo jiné Ivan Martin Jirous, J. H. Krchovský, J. E. Frič, Milan Kozelka, Petr Palarčík, Natálie Kocábová, Andrea Vatulíková nebo Janele z Liků.

Festival pořádá nezisková organizace P-centrum, středisko prevence, léčby a integrace osob ohrožených drogovou závislostí, za podpory statutárního města Olomouce, Olomouckého kraje a Ministerstva kultury ČR. Cílem akce je mapovat současnou českou kulturní scénu a vytvořit prostor pro osobní kontakt umělců s publikem. Díky uvádění  různých forem současné domácí poezie umožňuje návštěvníkům konfrontovat rozdílné kulturní vlivy a rozšiřovat si obzor znalostí o různých literárních regionech a nových formách poezie.

Podrobný program festivalu a další informace najdete na www.festivalbasniku.cz

 

 

TOPlist